Förslag på nytt uppdrag för Högskoleverket

OKTOBER 2010
Den så kallade behörighetsutredningen som haft i uppdrag att utreda ett antal frågor om behörighetsregler inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten presenterade nyligen SOU:n Kompetens och ansvar. I den föreslår man att Högskoleverket ska utreda samarbetet mellan högskolorna som ger vårdutbildningar och hälso- och sjukvården.

I somras publicerade Högskoleverket en rapport om hur specialistsjuksköterskeexamen bör vara utformad. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag kopplat till behörighetsutredningen.  

Läs mer om behörighetsutredningen på regeringens webbplats (nytt fönster) »

Läs mer om Högskoleverkets rapport Sjuksköterskors specialistutbildning »

Senast uppdaterad: 2010-11-02
Kontaktperson: Anna Hallenbom, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se