2011-02-02

Privata stiftelser och organisationer — viktiga forskningsfinansiärer i Sverige

Sverige är unikt när det gäller andelen forskningsfinansiering till universitet och högskolor från privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte. Bland OECD-länderna är det bara Storbritannien som har en högre andel än Sverige.
Det är ofta statens satsningar som är i fokus vid analyser av lärosätenas forskningsfinansiering. Högskoleverket har istället denna gång analyserat i vilken utsträckning privata finansiärer står för finansieringen av forskning vid de svenska lärosätena.

Sverige sticker ut i internationella jämförelser


Jämfört med andra länder står privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte för en hög andel av finansieringen av forskning och forskarutbildning vid svenska lärosäten — nästan tio procent av de totala intäkterna. Bland OECD-länderna är det bara Storbritannien som överträffar Sverige.
 
År 2009 var universitetens och högskolornas totala forskningsintäkter knappt 30 miljarder kronor. Av dem kom sammanlagt fyra miljarder från den privata sektorn. Privata finansiärer sammantagna står sedan flera år för omkring 15 procent av finansieringen av forskning och forskarutbildning — en nivå jämförbar med USA och överträffad av få andra EU-länder. Företagen står för en mindre del — majoriteten av intäkterna från den privata sektorn kommer alltså från stiftelser och andra icke vinstdrivande organisationer. Tillsammans utgör deras bidrag ett betydande resurstillskott till universitetens och högskolornas forskning.
  
Majoriteten av bidragen går till de äldre universiteten
Den absoluta merparten av bidragen från stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte går till ett antal äldre universitet. Bland de största mottagarna av forskningsbidrag från i stort sett alla dessa finansiärer finns Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
 
Några av de största privata stiftelserna och andra organisationer utan vinstsyfte som ger bidrag till universiteten och högskolorna är Wallenbergstiftelserna, Cancerfonden, Riksbankens Jubileumsfond och Hjärt-Lungfonden.

Se tabell över andelen forskningspengar från privata icke vinstdrivande finansiärer i olika länder.

Andel av finansiering av lärosätenas FoU från privata icke vinstdrivande sektorn i ett urval av länder

 

2001

2003

2005

2007

2009

EU (27 länder) 4,00% 4,50% 4,50% 4,40%  
Danmark 4,40% 8,00% 8,40% 10,90% 7,70%
Nederländerna 2,70% 8,50% 9,20% 9,00% :
Finland 2,10% 2,20% 2,60% 2,50% 3,30%
Sverige 12,10% 13,00% 11,60% 9,10% 9,40%
Storbritannien 15,90% 15,60% 14,00% 13,50% 13,90%
Norge 3,40% 2,70% 2,60% 2,70% :
USA 7,50% 7,00% 6,90% 7,60% :

Mer information


Läs analysen »PDF

Kontaktpersoner


Marie Kahlroth, tfn 08-563 08 549
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, tfn 08-563 08 757
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-02-02
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se