EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Underlättar när du vill arbeta i annat EU- eller EES-land


Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer är att underlätta för den som vill arbeta i ett så kallat reglerat yrke i ett annat EU-/EES-land. Med reglerat yrke menas att det genom en lag krävs en viss yrkeskvalifikation för att få utöva yrket, t.ex. examensbevis, auktorisation, legitimation eller motsvarande.

Det finns en lista över de yrken som är reglerade i respektive land på EU-kommissionens webbplats.

Se även

Gäller både egenföretagare och anställda — även tillfälliga tjänster


Direktivet gäller både den som vill arbeta som egenföretagare och den som vill ta en anställning. Här finns även regler som underlättar för den som vill arbeta tillfälligt inom yrket i ett annat medlemsland.
 
I direktivet skiljer man ut ett antal reglerade yrken som automatiskt ger rätt att arbeta inom EU/EES, nämligen: arkitekt, veterinär, apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska och tandläkare. Det finns också särskilda regler för vissa yrken inom hantverk, industri och handel. För övriga reglerade yrken prövas om utbildning och erfarenhet motsvarar kraven i det andra landet — man säger att de prövas enligt den "generella ordningen".

Ibland krävs anpassningsperiod eller lämplighetsprov


I vissa fall kan landet där du vill arbeta kräva att du genomgår en anpassningsperiod eller gör ett lämplighetsprov. Det kan gälla om
 • din utbildning är minst ett år kortare än den som krävs i det aktuella landet,
 • om innehållet i utbildningen väsentligt skiljer sig från landets utbildning,
 • om yrket i det land där du vill arbeta omfattar arbetsuppgifter som inte ingår i yrket i det land där du fått din examen.
 
Som sökande har du rätt att välja mellan anpassningsperiod och lämplighetsprov.

Så här ansöker du om tillstånd


För att få arbeta inom vissa reglerade yrken i ett annat EU/EES-land måste du ansöka hos den myndighet i landet som prövar rätten att utöva det yrket. Den här typen av myndighet benämns allmänt "den behöriga myndigheten". Vilken myndighet som är den behöriga myndigheten hittar du under respektive yrke för respektive land i EU-kommissionens databas. Kontakta myndigheten för information om hur du ansöker.
 
Mer utförliga anvisningar om hur du ansöker finns i broschyren "Räknas min utbildning när jag söker arbete utomlands". Där finns även en ordlista med begrepp som du kan stöta på.

Hjälp att hitta rätt behörig myndighet


I samtliga medlemsländer finns en så kallad kontaktpunkt som ger information om direktivet och hänvisar till rätt behörig myndighet. I Sverige har Högskoleverket utsetts till kontaktpunkt.
 
På Europeiska kommissionens sida hittar du uppgifter om samtliga medlemsländers kontaktpunkter.

Kontakta kontaktpunkten i Sverige på kontaktpunkt@hsv.se

Lista över kontaktpunkter i EU- och EES-länderna (på engelska, nytt fönster) »

Fler länkar


Här följer några webblänkar till mer information:
 • Europa Direkt — hit kan du vända dig med dina frågor.
 • Europass - fem dokument som hjälper dig att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa.
 • The EU Single Market
 • Ditt Europa — här kan du läsa om dina rättigheter och hitta allmän information om att bo, resa och arbeta inom EU.
 • EURES — här kan du söka arbete i en gemensam databas och hitta EU/EES-ländernas egna arbetsförmedlingar.
 • Kammarkollegiet — här hittar du en lista över auktoriserade översättare.
 • Enic-naric net — information från olika länder.

Om du har problem

 • SOLVIT — här kan du anmäla ditt ärende om du har ett problem som beror på att myndigheter i EU-länderna inte tillämpar EU:s lagstiftning på rätt sätt.
 • Rådgivningstjänsten — här kan du få juridisk hjälp.

Dokument

Kontaktinformation


Förfrågningar om EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer skickas till vår epostadress kontaktpunkt@hsv.se.
Senast uppdaterad: 2011-10-11
Kontaktperson: Anna-Karin Malla, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se